top of page

Cymraes Cerdded

Croeso

Croeso i fy ngwefan!

LOGO welsh-lady-150mm-V.02.png
103-1034980_daffodil-image-stripped-clip-art-daffodil-cartoon.png
103-1034980_daffodil-image-stripped-clip-art-daffodil-cartoon.png
arrowpng.parspng.com-17.png

Gweler Fy Nheithiau Cerdded sydd ar y gweill.

Dw i'n cymryd rhan mewn sawl taith gerdded i godi arian at lawer o elusennau haeddiannol iawn.

 

 

Ar bob taith fe fydda i wedi fy ngwisgo mewn gwisg Gymreig draddodiadol i ddathlu fy nhreftadaeth Gymreig!

 

 

Cliciwch ar fy nheithiau cerdded isod i weld pa deithiau cerdded y bydda i yn eu gwneud, ac fe faswn yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad!

 

Diolch, 

Blodwen

Fy nheithiau cerdded

Cliciwch ar daith gerdded i gyfrannu!

Cardiff-Bay-5_800_450_80_s_c1.jpg

Abertawe i Caerdydd

Screenshot-2019-09-25-at-11.36.35.png
LOGO welsh-lady-150mm-V.02.png

Golau Lleuad Tafwys

RSPCA_Logo_Big.png
LOGO welsh-lady-150mm-V.02.png
SVW-C78-1011-0175.jfif

Tyddewi i Aberteifi

Ty_Hafan_Charity_logo.jpg
LOGO welsh-lady-150mm-V.02.png

Cysylltwch

Os hoffech gysylltu â mi am unrhyw ymholiadau fy e-bost yw:

welshwomanwalking@outlook.com

Picture1.jpg

Neges o ddiolch

Diolch arbennig i bawb sydd wedi fy helpu ar y daith hon i godi arian at elusen.

 

Yn benodol i Selma am yr help gyda'r wisg ac i Beryl am wneud yr het!

Diolch o galon.

bottom of page